Garantie

Garantie
Vanzelfsprekend hoort er buiten een correctie oplevering van uw bouwproject een garantieregeling. Hiervoor gelden de standaard aannemingsvoorwaarden die wij hanteren. Indien er zich zaken na het opleveren voordoen zorgen wij uiteraard voor een correcte afwikkeling van eventuele meldingen. Wij bieden naast kwaliteit en gemak ook zekerheid ná oplevering.
• Na oplevering geldt een onderhoudstermijn van 6 maanden.
• Na de onderhoudsperiode heeft u 5 jaar garantie op verborgen gebreken (gebreken die u redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken).
• Na de onderhoudsperiode heeft u 10 jaar garantie op ernstige en constructieve gebreken.

Materialen
Wij kiezen er bewust voor om hoogwaardige materialen en gereedschappen toe te passen. Aangezien wij altijd transparant, open en eerlijk willen zijn werken wij met een open begroting waarin u alle kosten en aangeboden materialen terug kunt vinden.

Voorwaarden
Sinds jaar en dag wordt in de bouw gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Wij werken uitsluitend met de AVA 2013 (Algemene voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 2013) van Bouwend Nederland die in onze offerte van toepassing verklaard wordt.
De AVA 2013 is een standaardregeling voor de uitvoering van bouwwerken. In de AVA 2013 staan onder meer de verplichtingen van de opdrachtgever en de aannemer beschreven, de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en aannemer voor en na oplevering, de regels omtrent oplevering en de verrekening van meer- en minderwerk.
.